Декларация за поверителност (ЕС)

Тази декларация за поверителност е актуализирана за последен март 19, 2023 г. и се отнася за гражданите на Европейското икономическо пространство.

В тази декларация за поверителност обясняваме какво правим с данните, които получаваме за Вас чрез https://ownyourfamily.com/bg/. Препоръчваме ви внимателно да прочетете това изявление. При обработката си ние спазваме изискванията на законодателството за поверителност. Това означава, че наред с другото, че:

 • Ние ясно посочваме целите, за които обработваме лични данни. Ние правим това чрез настоящата декларация за поверителност;
 • стремим се да ограничим събирането на лични данни само до личните данни, изисквани за законни цели;
 • първо, изискваме Вашето изрично съгласие да обработваме Вашите лични данни в случаите, изискващи Вашето съгласие;
 • Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни и да изискаме това от страни, които обработват лични данни от наше име;
 • Ние уважаваме правото Ви на достъп до вашите лични данни или да ги коригираме или изтрием, по Ваше искане.

Ако имате някакви въпроси или искате да знаете точно какви данни съхраняваме от вас, моля свържете се с нас.

1. Цел, данни и срок на съхранение

Можем да събираме или получаваме лична информация за редица цели, свързани с нашите бизнес операции, които могат да включват следното: (кликнете, за да разширите)

2. Споделяне с други страни

Ние споделяме или разкриваме тези данни на обработващи лични данни само за следните цели:

3. Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля, вижте нашата Кокрине

4. Практики за оповестяване

Разкриваме лична информация, ако сме задължени по закон или по съдебно разпореждане, в отговор на искане на правоприлагащ орган, доколкото това е разрешено съгласно други законови разпоредби, за предоставяне на информация или за разследване на въпрос, свързан с обществената безопасност.

Ако нашият уебсайт или организация бъдат поети, продадени или участват в сливане или придобиване, вашите данни могат да бъдат разкрити на нашите консултанти и на всички потенциални купувачи и ще бъдат предадени на новите собственици.

Ние сме сключили споразумение за обработка на данни с Google.

5. Сигурност

Ние сме ангажирани със сигурността на личните данни. Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата с и неоторизиран достъп до лични данни. Това гарантира, че само необходимите лица имат достъп до вашите данни, че достъпът до данните е защитен и че нашите мерки за сигурност се преразглеждат редовно.

6. Уебсайтове на трети страни

Тази декларация за поверителност не се отнася за уебсайтове на трети страни, свързани чрез връзки на нашия уебсайт. Не можем да гарантираме, че тези трети страни обработват Вашите лични данни по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези уебсайтове, преди да използвате тези уебсайтове.

7. Изменения на настоящата декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да правим изменения в настоящата декларация за поверителност. Препоръчва се редовно да се консултирате с тази декларация за поверителност, за да сте наясно с всякакви промени. Освен това, ние активно ще Ви информираме, когато е възможно.

8. Достъп и промяна на вашите данни

Ако имате някакви въпроси или искате да разберете какви лични данни имаме за Вас, моля свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Имате следните права:

 • Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко време ще бъдат запазени.
 • Право на достъп: Имате право на достъп до вашите лични данни, които са ни известни.
 • Право на коригиране: имате право да допълвате, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
 • Ако ни дадете съгласието си за обработване на Вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да заличите личните си данни.
 • Право на прехвърляне на вашите данни: имате право да поискате всички Ваши лични данни от администратора и да ги прехвърлите изцяло на друг администратор.
 • Право на възражение: можете да възразите срещу обработването на вашите данни. Ние се придържаме към това, освен ако не са налице основателни причини за обработване.

Моля, винаги посочете ясно кои сте, за да сме сигурни, че не променяме или изтриваме данни на грешния човек.

9. Подаване на жалба

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме (оплакване за) обработването на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните.

10. Данни за контакт

НПО Django
Hundelgemsesteenweg 162
9050 Гент
Белгия
Уебсайт: https://ownyourfamily.com/bg/
Имейл: ycnega.ognajd@ofni
Телефонен номер: +32 484 412 312

Приложение

Строител на Бобър

От гледна точка на GDPR продуктите на Beaver Builder не събират никаква лична информация от вашите потребители. Въпреки това при някои модули, като например видеоклипове и карти, може да се наложи да актуализирате съответно политиката си за поверителност.

LearnDash LMS

Този примерен език включва основните положения относно това какви лични данни може да събира, съхранява и споделя вашата LMS, както и кой може да има достъп до тези данни. В зависимост от това какви настройки са разрешени и какви допълнителни плъгини се използват, конкретната информация, споделяна от вашия сайт, ще варира. Препоръчваме ви да се консултирате с юрист, когато решавате каква информация да оповестите в политиката си за поверителност. Събираме информация за вас по време на процеса на закупуване на курса (PayPal, Stripe и/или 2Checkout), както и информация, свързана с напредъка ви в курса и изпълнението на теста.

Какво събираме и съхраняваме

Когато купувате от нас, ще ви помолим да предоставите имейл адрес. Ще използваме тази информация за цели, като например: -да ви изпращаме информация за вашия акаунт и поръчка -Създаване на вашия акаунт за нашата LMS Ако регистрирате безплатен акаунт, ние ще съхраним вашия имейл адрес. Съхраняваме информация за вас, докато акаунтът ви съществува. Съхраняваме информация за напредъка в курса, включително статус на завършване, резултати от тестове, задачи и/или изпратени есета (ако е приложимо). Съхраняваме и коментари за курсове, уроци, теми, задания и есета, ако решите да ги оставите.

Кой от нашия екип има достъп

Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която ни предоставяте. Например администраторите и ръководителите на групи имат достъп: -Информация за поръчките, като например записаните от Вас курсове, напредъка в курсовете и потребителското име/електронния адрес. Всяка допълнителна информация, добавена във Вашия потребителски профил в WordPress, също може да бъде видима за администратора(ите).

Какво споделяме с другите

В този раздел трябва да посочите с кого споделяте данни и с каква цел. Това може да включва, но не само, инструменти за анализ/отчитане, маркетингови услуги (например услуги за електронна поща като MailChimp), портали за плащане, програми за геймификация и вграждания на трети страни. Споделяме информация с трети страни, които ни помагат да ви предоставяме нашите поръчки и услуги на магазина; например - [въведете платформи на трети страни и кратко описание на тяхната цел].

Плащания

В този подраздел трябва да посочите кои процесори за плащания от трети страни използвате за приемане на плащания в магазина си, тъй като те могат да обработват данни на клиентите. По-долу сме включили PayPal като пример, но трябва да премахнете всеки от тях, ако не се използва в сайта ви. Ние приемаме плащания чрез PayPal. При обработката на плащанията някои от вашите данни ще бъдат предадени на PayPal, включително информация, необходима за обработката или поддръжката на плащането, като например общата сума на покупката и информация за фактуриране. Моля, вижте Политика за поверителност на PayPal за повече информация.

Complianz | Пакетът за поверителност за WordPress

Този уебсайт използва пакета Privacy Suite за WordPress от Complianz за събиране на данни за съгласие. За тази функционалност вашият IP адрес се анонимизира и се съхранява в нашата база данни. За повече информация вижте страницата на Complianz Декларация за поверителност.

Форминатор Форми

Кои формуляри събират лични данни?

Ако използвате Forminator PRO за създаване и вграждане на формуляри в уебсайта си, може да се наложи да го споменете тук, за да го разграничите правилно от другите формуляри.

Какви лични данни събираме и защо?

По подразбиране Forminator улавя <strong>IP адрес</strong> за всяко подаване на формуляр. Други лични данни, като например вашите <strong>име</strong> и <strong>имейл адрес</strong> също могат да бъдат уловени, в зависимост от полетата на формуляра.

Забележка: В този раздел трябва да включите всички събрани лични данни и коя форма улавя лични данни, за да предоставите на потребителите по-подходяща информация. Трябва да включите и обяснение защо са необходими тези данни. В обяснението трябва да бъде отбелязано или правното основание за събирането и запазването на вашите данни, или активното съгласие, което потребителят е дал.

Предложен текст: Когато посетителите или потребителите изпращат формуляр, ние улавяме <strong>IP адрес</strong> за защита от спам. Ние също така улавяме <strong>имейл адрес</strong> и може да събира други лични данни, включени в полетата на формуляра.

Колко време съхраняваме вашите данни

По подразбиране Forminator запазва всички подадени формуляри <strong>завинаги</strong>. Можете да промените тази настройка в <strong>Forminator</strong> " <strong>Настройки</strong> " <strong>Настройки за поверителност</strong>

Предложен текст: Когато посетителите или потребителите изпращат формуляр, ние съхраняваме данните за 30 дни.

Къде изпращаме вашите данни

Предложен текст: Всички събрани данни могат да бъдат показани публично и да бъдат изпратени на наши служители или изпълнители, за да извършат необходимите действия въз основа на подадения формуляр.

Трети страни

Ако формулярите ви използват вградени или външни услуги на трети страни, в този раздел трябва да посочите всички трети страни и тяхната политика за поверителност.

По подразбиране Forminator Forms може да бъде конфигуриран да се свързва с тези трети страни:

 • Akismet. Разрешено е, когато сте инсталирали и конфигурирали Akismet на сайта си.
 • Google reCAPTCHA. Активирано е, когато сте добавили reCAPTCHA във формулярите си.
 • Mailchimp. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Mailchimp в настройките за интеграция.
 • Zapier. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Zapier в настройките за интеграция.
 • ActiveCampaign. Разрешено е, когато сте активирали и настроили ActiveCampaign в настройките за интеграция.
 • Aweber. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Aweber в настройките за интеграция.
 • Монитор на кампанията. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Campaign Monitor в настройките за интеграция.
 • Диск на Google. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Google Drive в настройките за интеграция.
 • Trello. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Trello в настройките за интеграция.
 • Slack. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Slack в настройките за интеграция.
Предложен текст: Използваме Google reCAPTCHA за защита от спам. Тяхната политика за поверителност може да бъде намерена тук : https://policies.google.com/privacy?hl=en. Използваме Akismet Spam за защита от спам. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://automattic.com/privacy/. Използваме Mailchimp за управление на нашия списък с абонати. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://mailchimp.com/legal/privacy/. Използваме Zapier, за да управляваме данните за нашата интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://zapier.com/privacy/. Използваме ActiveCampaign за управление на нашите абонати. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. Използваме Aweber, за да управляваме абонатите си. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://www.aweber.com/privacy.htm. Използваме Campaign Monitor, за да управляваме абонатите си. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. Използваме Google Drive и Google Sheets, за да управляваме данните си за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://policies.google.com/privacy?hl=en. Използваме Trello, за да управляваме нашите данни за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://trello.com/privacy. Използваме Slack, за да управляваме нашите данни за интеграция. Тяхната политика за поверителност може да бъде намерена тук : https://slack.com/privacy-policy.  

Анкети на Forminator

Кои анкети събират лични данни?

Ако използвате Forminator PRO, за да създавате и вграждате анкети в уебсайта си, може да се наложи да го споменете тук, за да го разграничите правилно от другите анкети.

Какви лични данни събираме и защо?

По подразбиране Forminator улавя <strong>IP адрес</strong> за всяко подаване на анкета.

В този раздел трябва да отбележите какви лични данни сте събрали, включително кои анкети са налични. Също така трябва да обясните защо са необходими тези данни. Включете правното основание за събирането на данни и отбележете активното съгласие, което потребителят е дал.

Предложен текст: Когато посетителите или потребителите изпращат анкета, ние улавяме <strong>IP адрес</strong> за защита от спам и за задаване на ограничения за избирателите.

Колко време съхраняваме вашите данни

По подразбиране Forminator запазва всички гласове и своите <strong>IP адрес</strong> <strong>завинаги</strong>. Можете да промените тази настройка в <strong>Forminator</strong> " <strong>Настройки</strong> " <strong>Настройки за поверителност</strong>

Предложен текст: Когато посетители или потребители гласуват в анкета, ние запазваме <strong>IP адрес</strong> данни за 30 дни и ги анонимизира.

Къде изпращаме вашите данни

Предложен текст: Всички събрани данни могат да бъдат показани публично и да бъдат изпратени на наши работници или изпълнители, за да извършат необходимите действия въз основа на гласуванията.

Трети страни

Ако вашите анкети използват вградени или външни услуги на трети страни, в този раздел трябва да посочите всички трети страни и тяхната политика за поверителност.

По подразбиране Forminator Polls може да бъде конфигуриран да се свързва с тези трети страни:

 • Akismet. Разрешено е, когато сте инсталирали и конфигурирали Akismet на сайта си.
 • Zapier. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Zapier в настройките за интеграция.
 • Диск на Google. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Google Drive в настройките за интеграция.
 • Trello. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Trello в настройките за интеграция.
 • Slack. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Slack в настройките за интеграция.
Предложен текст: Използваме Akismet Spam за защита от спам. Тяхната политика за поверителност може да бъде намерена тук : https://automattic.com/privacy/. Използваме Zapier за управление на данните за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://zapier.com/privacy/. Използваме Google Drive и Google Sheets за управление на данните за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://policies.google.com/privacy?hl=en. Използваме Trello, за да управляваме нашите данни за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://trello.com/privacy. Използваме Slack, за да управляваме нашите данни за интеграция. Тяхната политика за поверителност може да бъде намерена тук : https://slack.com/privacy-policy.  

Викторини за форминатори

Кои тестове събират лични данни?

Ако използвате Forminator PRO, за да създавате и вграждате викторини в уебсайта си, може да се наложи да го споменете тук, за да го разграничите правилно от другите викторини.

Какви лични данни събираме и защо?

По подразбиране Forminator улавя <strong>НЕ Лична информация</strong> за всяко представяне на тест.

В този раздел трябва да отбележите какви лични данни сте събрали, включително кои са наличните тестове. Също така трябва да обясните защо са необходими тези данни. Включете правното основание за събирането на данни и отбележете активното съгласие, което потребителят е дал.

Предложен текст: Когато посетителите или потребителите изпращат отговор на тест, ние улавяме <strong>НЕ Лична информация</strong>.

Колко време съхраняваме вашите данни

По подразбиране Forminator запазва всички отговори на тестовете и <strong>завинаги</strong>. Можете да промените тази настройка в <strong>Forminator</strong> " <strong>Настройки</strong> " <strong>Данни</strong>

Предложен текст: Когато посетителите или потребителите отговарят на тест, ние запазваме <strong>отговори</strong> данни за 30 дни и след това да ги премахнем от нашата система.

Къде изпращаме вашите данни

Предложен текст: Всички събрани данни могат да бъдат показани публично и да бъдат изпратени на наши служители или изпълнители, за да извършат необходимите действия въз основа на отговорите.

Трети страни

Ако във вашите тестове се използват вградени или външни услуги на трети страни, в този раздел трябва да посочите всички трети страни и тяхната политика за поверителност.

По подразбиране Forminator Quizzes може да бъде конфигуриран да се свързва с тези трети страни:

 • Zapier. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Zapier в настройките за интеграция.
 • Диск на Google. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Google Drive в настройките за интеграция.
 • Trello. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Trello в настройките за интеграция.
 • Slack. Разрешено е, когато сте активирали и настроили Slack в настройките за интеграция.
Предложен текст: Използваме Zapier за управление на данните за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://zapier.com/privacy/. Използваме Google Drive и Google Sheets за управление на данните за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://policies.google.com/privacy?hl=en. Използваме Trello, за да управляваме нашите данни за интеграция. Тяхната политика за поверителност можете да намерите тук : https://trello.com/privacy. Използваме Slack, за да управляваме нашите данни за интеграция. Тяхната политика за поверителност може да бъде намерена тук : https://slack.com/privacy-policy.  

Beehive Pro

Този уебсайт използва Google Analytics, за да проследява трафика на уебсайта. Събраните данни се обработват по такъв начин, че посетителите да не могат да бъдат идентифицирани.

Колибри

Трети страни

Hummingbird използва мрежата за доставка на съдържание Stackpath (CDN). Stackpath може да съхранява информация от уеб дневника на посетителите на сайта, включително IP адреси, UA, препратки, местоположение и информация за доставчика на интернет услуги на посетителите на сайта в продължение на 7 дни. Файловете и изображенията, обслужвани от CDN, може да се съхраняват и обслужват от държави, различни от вашата собствена. Политиката за поверителност на Stackpath може да бъде намерена тук.

WP Smush

Плъгин: Smush

Забележка: Smush не взаимодейства с крайните потребители на вашия уебсайт. Единствената опция за въвеждане на данни, която има Smush, е абонамент за бюлетин само за администраторите на сайта. Ако желаете да уведомите потребителите си за това във вашата политика за поверителност, можете да използвате информацията по-долу. Smush изпраща изображения на сървърите на WPMU DEV, за да ги оптимизира за използване в уеб. Това включва прехвърляне на EXIF данни. EXIF данните ще бъдат премахнати или върнати в същия вид. Те не се съхраняват на сървърите на WPMU DEV. Smush използва мрежата за доставка на съдържание Stackpath (CDN). Stackpath може да съхранява информация от уеб дневника на посетителите на сайта, включително IP адреси, UA, препратки, местоположение и информация за интернет доставчика на посетителите на сайта в продължение на 7 дни. Файловете и изображенията, обслужвани от CDN, може да се съхраняват и обслужват от държави, различни от вашата собствена. Политиката за поверителност на Stackpath може да бъде намерена тук.

bg_BGБългарски