Tryk

Dette aftryk blev senest opdateret den marts 19, 2023.

Ejeren af dette websted er:

Django NGO NGO
Hundelgemsesteenweg 162
9050 Gent
Belgien
E-mail: ytic.ognajd@taaner
Telefonnummer: +32 484 412 312
MOMS ID: BE0699.516.488

Den/de lovlige repræsentant(er) for Django NGO NGO:

Renaat Sioncke

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.