Ehdot ja edellytykset

The Terms and Conditions were last updated on maaliskuu 19, 2023

1. Johdanto

Näitä käyttöehtoja sovelletaan tähän verkkosivustoon sekä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviin liiketoimiin. Sinua voivat sitoa lisäsopimukset, jotka liittyvät suhteeseesi meihin tai meiltä saamiisi tuotteisiin tai palveluihin. Jos lisäsopimusten määräykset ovat ristiriidassa näiden ehtojen määräysten kanssa, näiden lisäsopimusten määräykset ovat määrääviä ja ensisijaisia.

2. Sitova

Rekisteröitymällä tälle verkkosivustolle, käyttämällä sitä tai käyttämällä sitä muulla tavoin hyväksyt täten, että nämä jäljempänä esitetyt ehdot sitovat sinua. Pelkästään tämän verkkosivuston käyttö merkitsee näiden ehtojen tuntemista ja hyväksymistä. Joissakin erityistapauksissa voimme myös pyytää sinua nimenomaisesti hyväksymään ne.

3. Sähköinen viestintä

Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai kommunikoimalla kanssamme sähköisesti hyväksyt ja tunnustat, että voimme kommunikoida kanssasi sähköisesti verkkosivustollamme tai lähettämällä sinulle sähköpostia, ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, paljastukset ja muu viestintä, jonka annamme sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vaatimukseen, jonka mukaan tällaisen viestinnän on oltava kirjallista.

4. Henkinen omaisuus

Me tai lisenssinantajamme omistamme ja hallitsemme kaikkia tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia, jotka koskevat verkkosivustoa sekä verkkosivustolla näkyviä tai siellä saatavilla olevia tietoja, informaatiota ja muita resursseja.

4.1 Kaikki oikeudet pidätetään

Ellei erityinen sisältö toisin määrää, sinulle ei myönnetä lisenssiä tai mitään muuta oikeutta tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien tai muiden immateriaalioikeuksien nojalla. Tämä tarkoittaa, että et saa käyttää, kopioida, jäljentää, esittää, näyttää, jakaa, upottaa mihinkään sähköiseen välineeseen, muuttaa, käänteismuunnella, purkaa, siirtää, ladata, lähettää, rahaksi muuttaa, myydä, markkinoida tai kaupallistaa mitään tämän verkkosivuston resursseja missään muodossa ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa, paitsi ja vain siltä osin kuin pakottavan lain säännöksissä on toisin säädetty (kuten lainausoikeus).

5. Uutiskirje

Edellä sanotusta huolimatta voit välittää uutiskirjeemme sähköisessä muodossa muille, jotka saattavat olla kiinnostuneita vierailemaan verkkosivustollamme.

6. Kolmannen osapuolen omaisuus

Verkkosivustomme voi sisältää hyperlinkkejä tai muita viittauksia muiden osapuolten verkkosivustoille. Emme valvo emmekä tarkista tai tarkastele tältä verkkosivustolta linkitettyjen muiden osapuolten verkkosivustojen sisältöä. Muiden verkkosivustojen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten soveltuvia käyttöehtoja. Me emme välttämättä jaa tai tue näillä sivustoilla esitettyjä mielipiteitä tai materiaalia.

Emme ole vastuussa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Kannat kaikki riskit, jotka liittyvät näiden verkkosivustojen ja niihin liittyvien kolmansien osapuolten palvelujen käyttöön. Emme ota vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että luovutat henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

7. Vastuullinen käyttö

Vierailemalla verkkosivustollamme sitoudut käyttämään sitä vain näiden ehtojen, mahdollisten kanssamme tehtyjen lisäsopimusten, sovellettavien lakien, asetusten ja yleisesti hyväksyttyjen verkkokäytäntöjen ja alan ohjeiden mukaisiin tarkoituksiin ja sallimalla tavalla. Et saa käyttää verkkosivustoamme tai palveluitamme käyttämään, julkaisemaan tai jakelemaan mitään aineistoa, joka koostuu (tai on linkitetty) haitallisesta tietokoneohjelmistosta, et saa käyttää verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja suoramarkkinointitoimintaan etkä saa suorittaa mitään systemaattisia tai automatisoituja tiedonkeruutoimia verkkosivustollamme tai siihen liittyen.

Sellainen toiminta, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai joka häiritsee verkkosivuston toimintaa, saatavuutta tai käytettävyyttä, on ehdottomasti kielletty.

8. Rekisteröinti

Voit rekisteröityä tilille verkkosivustollamme. Tämän prosessin aikana sinua saatetaan pyytää valitsemaan salasana. Olet vastuussa salasanojesi ja tilitietojesi luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja sitoudut olemaan jakamatta salasanojasi, tilitietojasi tai suojattua pääsyä verkkosivustollemme tai palveluihimme kenenkään muun henkilön kanssa. Et saa sallia kenenkään muun henkilön käyttää tiliäsi verkkosivuston käyttämiseen, koska olet vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu salasanojesi tai tiliesi käytön kautta. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi, jos saat tietää salasanasi paljastumisesta.

Tilin lopettamisen jälkeen et saa yrittää rekisteröidä uutta tiliä ilman lupaamme.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

9. Sinun lähettämäsi sisältö

Saatamme tarjota verkkosivustollamme erilaisia avoimia viestintävälineitä, kuten blogikommentteja, blogikirjoituksia, foorumeita, ilmoitustauluja, luokituksia ja arvosteluja sekä erilaisia sosiaalisen median palveluita. Meidän ei välttämättä ole mahdollista seuloa tai valvoa kaikkea sisältöä, jota sinä tai muut voivat jakaa tai lähettää verkkosivustollamme tai sen kautta. Pidätämme kuitenkin oikeuden tarkistaa sisältöä ja valvoa kaikkea verkkosivustomme käyttöä ja toimintaa sekä poistaa tai hylätä sisältöä oman harkintamme mukaan. Julkaisemalla tietoja tai käyttämällä muuten mitään avoimia viestintävälineitä, kuten mainittu, sitoudut siihen, että sisältösi on näiden käyttöehtojen mukaista eikä se saa olla laitonta tai lainvastaista tai loukata kenenkään laillisia oikeuksia.

10. Ideoiden esittäminen

Älä lähetä meille ideoita, keksintöjä, teoksia tai muita tietoja, joita voidaan pitää omana henkisenä omaisuutenasi ja joita haluat esitellä meille, ellei ole ensin allekirjoitettu henkistä omaisuutta koskevaa sopimusta tai salassapitosopimusta. Jos luovutat sen meille ilman tällaista kirjallista sopimusta, myönnät meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen ja tekijänpalkkioista vapaan lisenssin käyttää, jäljentää, tallentaa, mukauttaa, julkaista, kääntää ja levittää sisältöäsi missä tahansa nykyisessä tai tulevassa mediassa.

11. Käytön lopettaminen

Voimme oman harkintamme mukaan milloin tahansa muuttaa tai lopettaa verkkosivuston tai minkä tahansa sen palvelun käytön väliaikaisesti tai pysyvästi. Suostut siihen, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta verkkosivuston tai verkkosivustolla jakamasi sisällön käytön tai käyttämisen muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen tai muuhun maksuun, vaikka tietyt ominaisuudet, asetukset ja/tai sisältö, johon olet osallistunut tai johon olet luottanut, menetettäisiin pysyvästi. Et saa kiertää tai ohittaa tai yrittää kiertää tai ohittaa verkkosivustomme käyttörajoitustoimenpiteitä.

12. Takuut ja vastuu

Mikään tässä jaksossa ei rajoita tai poissulje mitään lakisääteistä takuuta, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen olisi lainvastaista. Tämä verkkosivusto ja sen kaikki sisältö tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla", ja se saattaa sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Kieltäydymme nimenomaisesti kaikista minkäänlaisista, nimenomaisista tai epäsuorista takuista, jotka koskevat sisällön saatavuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä. Emme anna mitään takuuta siitä, että:

  • tämä verkkosivusto tai sisältömme vastaa tarpeitasi;
  • tämä verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettä, ajallaan, turvallisesti tai virheettömästi.

Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta eikä ole tarkoitettu minkäänlaiseksi oikeudelliseksi, taloudelliseksi tai lääketieteelliseksi neuvonnaksi. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä asianmukaiseen ammattilaiseen.

Seuraavia tämän jakson määräyksiä sovelletaan sovellettavan lain sallimassa laajuudessa, eivätkä ne rajoita tai sulje pois vastuullisuuttamme minkään sellaisen asian osalta, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen olisi lainvastaista tai laitonta. Emme missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien voiton tai tulojen menetyksestä, tietojen, ohjelmistojen tai tietokantojen menetyksestä tai turmeltumisesta, omaisuuden tai tietojen menetyksestä tai vahingoittumisesta), joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu verkkosivustomme käyttämisestä tai käyttämisestä.

Jollei lisäsopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, enimmäisvastuumme sinua kohtaan kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustosta tai verkkosivuston kautta markkinoiduista tai myydyistä tuotteista ja palveluista tai liittyvät niihin, on rajoitettu 100 euroon riippumatta siitä, minkälainen oikeustoimi aiheuttaa vastuun (olipa kyse sopimuksesta, kohtuullisuudesta, huolimattomuudesta, tarkoituksellisesta toiminnasta, vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta). Tätä rajoitusta sovelletaan kokonaisuudessaan kaikkiin kaikenlaisiin ja kaikenlaisiin vaatimuksiin, kanteisiin ja kanneperusteisiin.

13. Yksityisyys

Jotta voit käyttää verkkosivustoamme ja/tai palveluitamme, sinua saatetaan pyytää antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi osana rekisteröintiprosessia. Sitoudut siihen, että kaikki antamasi tiedot ovat aina tarkkoja, oikeita ja ajantasaisia.

Olemme kehittäneet toimintaperiaatteet, joilla voimme käsitellä mahdollisia yksityisyyden suojaan liittyviä huolenaiheita. Lisätietoja on osoitteessa Tietosuojaseloste ja meidän Evästekäytäntö.

14. Saavutettavuus

Olemme sitoutuneet tekemään tarjoamastamme sisällöstä vammaisten saatavilla olevaa. Jos olet vammainen etkä pysty käyttämään mitä tahansa verkkosivustomme osaa vammaisuutesi vuoksi, pyydämme sinua ilmoittamaan meille asiasta ja kuvaamaan yksityiskohtaisesti kohtaamasi ongelman. Jos ongelma on helposti tunnistettavissa ja ratkaistavissa alan standardien mukaisten tietotekniikkatyökalujen ja -tekniikoiden avulla, ratkaisemme sen viipymättä.

15. Vientirajoitukset / lainsäädännön noudattaminen

Verkkosivustolle pääsy alueilta tai maista, joissa sisältö tai verkkosivustolla myytävien tuotteiden tai palveluiden ostaminen on laitonta, on kielletty. Tätä verkkosivustoa ei saa käyttää Belgian vientilakien ja -asetusten vastaisesti.

16. Kumppanuusmarkkinointi

Tämän verkkosivuston kautta saatamme harjoittaa affiliate-markkinointia, jolloin saamme prosenttiosuuden tai palkkion tämän verkkosivuston tai sen kautta myytävistä palveluista tai tuotteista. Saatamme myös hyväksyä sponsorointia tai muita mainoskorvauksia yrityksiltä. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on noudattaa markkinointia ja mainontaa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia, kuten Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin sääntöjä.

17. Toimeksianto

Et saa luovuttaa, siirtää tai siirtää alihankintana mitään näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi, kokonaan tai osittain, kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen saatua kirjallista suostumustamme. Kaikki tämän kohdan vastaiset väitetyt luovutukset ovat mitättömiä.

18. Näiden ehtojen rikkominen

Jos rikot näitä käyttöehtoja jollakin tavalla, voimme ryhtyä asianmukaisiksi katsomiimme toimenpiteisiin rikkomuksen käsittelemiseksi, mukaan lukien verkkosivuston käyttöoikeuden tilapäinen tai pysyvä keskeyttäminen, yhteydenotto Internet-palveluntarjoajaan, jotta tämä estää pääsysi verkkosivustolle, ja/tai oikeustoimien käynnistäminen sinua vastaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta näiden käyttöehtojen mukaisia muita oikeuksiamme.

19. Ylivoimainen este

Lukuun ottamatta tämän sopimuksen mukaisia rahanmaksuvelvoitteita, kummankaan osapuolen viivästystä, laiminlyöntiä tai laiminlyöntiä täyttää tai noudattaa mitään tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ei katsota näiden ehtojen rikkomiseksi, jos ja niin kauan kuin viivästys, laiminlyönti tai laiminlyönti johtuu jostain syystä, joka ei ole kyseisen osapuolen kohtuullisessa määrin hallittavissa.

20. Vahingonkorvaus

Sitoudut vapauttamaan, puolustamaan ja pitämään meidät vahingoittumattomina kaikista vaatimuksista, vastuista, vahingoista, menetyksistä ja kuluista, jotka liittyvät näiden käyttöehtojen ja sovellettavien lakien rikkomiseen, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyyden suoja. Sinun on viipymättä korvattava meille vahingot, menetykset, kustannukset ja kulut, jotka liittyvät tai johtuvat tällaisista vaatimuksista.

21. Luopuminen

Näiden ehtojen ja sopimusten määräysten täytäntöönpanon laiminlyöntiä tai irtisanomismahdollisuuden käyttämättä jättämistä ei voida tulkita tällaisista määräyksistä luopumiseksi, eikä se vaikuta näiden ehtojen ja sopimusten tai niiden osien pätevyyteen tai oikeuteen panna kaikki määräykset myöhemmin täytäntöön.

22. Kieli

Näitä käyttöehtoja tulkitaan ja tulkitaan yksinomaan seuraavin tavoin Englanti. Kaikki ilmoitukset ja kirjeenvaihto kirjoitetaan yksinomaan tällä kielellä.

23. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot yhdessä meidän tietosuojaseloste ja evästekäytäntö, constitute the entire agreement between you and Django NGO in relation to your use of this website.

24. Näiden ehtojen päivittäminen

Voimme päivittää näitä käyttöehtoja aika ajoin. Näiden ehtojen alussa oleva päivämäärä on viimeisin tarkistuspäivä. Ilmoitamme sinulle kirjallisesti kaikista muutoksista tai päivityksistä, ja tarkistetut käyttöehdot tulevat voimaan siitä päivästä, jolloin annamme sinulle tällaisen ilmoituksen. Jos jatkat tämän verkkosivuston käyttöä muutosten tai päivitysten julkaisemisen jälkeen, katsotaan, että olet hyväksynyt näiden ehtojen noudattamisen ja niiden sitomisen. Jos haluat pyytää aiempaa versiota näistä käyttöehdoista, ota meihin yhteyttä.

25. Lainvalinta ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Kaikkiin näihin ehtoihin ja edellytyksiin liittyviin riitoihin sovelletaan Belgian tuomioistuinten tuomiovaltaa. Jos tuomioistuin tai muu viranomainen katsoo näiden ehtojen jonkin osan tai määräyksen olevan pätemätön ja/tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain mukaan, kyseistä osaa tai määräystä muutetaan, poistetaan ja/tai pannaan täytäntöön mahdollisimman suuressa määrin, jotta näiden ehtojen tarkoitus toteutuu. Muut määräykset eivät vaikuta niihin.

26. Yhteystiedot

This website is owned and operated by Django NGO.

Voit ottaa meihin yhteyttä näihin ehtoihin liittyen seuraavassa osoitteessa osoitteessa Ota yhteyttä sivu.

27. Lataa

Voit myös lataa käyttöehtomme PDF-tiedostona.