Privacyverklaring (VS)

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op maart 19, 2023, last checked on mei 25, 2021 en is van toepassing op burgers en legale permanente ingezetenen van de Verenigde Staten.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://ownyourfamily.com/nl/. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

 • geven wij duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht om op uw verzoek toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of deze te laten corrigeren of wissen.

Als u vragen hebt, of wilt weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel en categorieën persoonsgegevens

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens alleen met of maken ze alleen bekend aan andere ontvangers voor de volgende doeleinden:

3. Openbaarmakingspraktijken

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Hoe we reageren op Do Not Track-signalen & wereldwijde privacycontrole

Onze website reageert niet op het Do Not Track (DNT) headerverzoekveld en ondersteunt dit ook niet.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid op onze Opt-out voorkeuren webpagina. 

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

6. Veiligheid

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd.

7. Third-party websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

9. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Gelieve steeds duidelijk te vermelden wie u bent, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of wissen. Wij zullen de gevraagde informatie alleen verstrekken na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

9.1 You have the following rights with respect to your personal data

 1. You may submit a request for access to the data we process about you.
 2. You may object to the processing.
 3. kunt u verzoeken om een overzicht, in een gangbare vorm, van de gegevens die wij over u verwerken;
 4. You may request correction or deletion of the data if it is incorrect or not or no longer relevant, or to ask to restrict the processing of the data.

9.2 Supplements

This section, which supplements the rest of this Privacy Statement, applies to citizens and legal permanent residents of California (DNSMPI, CPRA), Colorado (CPA), Connecticut (CTDPA), Nevada (NRS 603A), Utah (UCPA) en Virginia (CDPA)

10. Children

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen die jonger zijn dan de leeftijd waarop zij in het land waar zij wonen, zijn goedgekeurd. Daarom verzoeken wij kinderen die nog niet meerderjarig zijn geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

11. Contactgegevens

Django NGO
Hundelgemsesteenweg 162
9050 Gent
België
Website: https://ownyourfamily.com/nl/
E-mail: ycnega.ognajd@ofni

Telefoonnummer: +32 484 412 312

Bijlage

Beaver Bouwer

In termen van GDPR, Beaver Builder producten verzamelen geen persoonlijke informatie van uw gebruikers. Maar voor sommige modules, zoals video's en kaarten, moet je misschien je privacybeleid aanpassen.

LearnDash LMS

Deze voorbeeldtaal bevat de basisprincipes van welke persoonlijke gegevens uw LMS mag verzamelen, opslaan en delen, en wie toegang heeft tot die gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke extra plugins worden gebruikt, zal de specifieke informatie die door uw site wordt gedeeld variëren. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u op uw privacybeleid wilt vermelden. Wij verzamelen informatie over u tijdens het aankoopproces van de cursus (PayPal, Stripe, en/of 2Checkout), evenals informatie met betrekking tot uw cursusvoortgang en quizprestaties.

Wat wij verzamelen en opslaan

Wanneer u een aankoop bij ons doet, zullen wij u vragen om een e-mailadres op te geven. Wij zullen deze informatie gebruiken voor doeleinden, zoals: -U informatie te sturen over uw account en bestelling -Een account aan te maken voor onze LMS Als u een gratis account registreert dan slaan wij uw emailadres op. Wij bewaren informatie over u zolang uw account bestaat. Wij slaan cursusvoortgang op, inclusief voltooiingsstatus, quizscores, opdrachten en/of essay-inzendingen (indien van toepassing). We bewaren ook opmerkingen over cursussen, lessen, onderwerpen, opdrachten en essays als u ervoor kiest om ze achter te laten.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, zowel Beheerders als Groepsleiders hebben toegang: -Orderinformatie zoals uw ingeschreven cursussen, cursusvoortgang en gebruikersnaam/e-mailadres. Alle extra informatie toegevoegd in uw WordPress Gebruikersprofiel kan ook zichtbaar zijn voor de beheerder(s).

Wat we met anderen delen

In dit onderdeel moet u vermelden met wie u gegevens deelt en voor welk doel. Dit kan omvatten, maar hoeft niet beperkt te zijn tot, analyse/rapportage tools, marketing diensten (zoals e-mail diensten zoals MailChimp), betaling gateways, gamification programma's, en derde partij embeds. Wij delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen en winkeldiensten aan u te leveren; bijvoorbeeld - [voeg platformen van derden en korte beschrijving van hun doel in]

Betalingen

In deze subsectie moet u vermelden welke derde partij betalingsverwerkers u gebruikt om betalingen op uw winkel te accepteren, aangezien deze de klantgegevens kunnen verwerken. We hebben PayPal hieronder als voorbeeld opgenomen, maar u moet deze verwijderen als ze niet op uw site worden gebruikt. Wij accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen, zullen sommige van uw gegevens worden doorgegeven aan PayPal, met inbegrip van informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en de factureringsgegevens. Zie de PayPal-privacybeleid voor meer details.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Forminator Formulieren

Welke formulieren verzamelen persoonsgegevens?

Als u Forminator PRO gebruikt om formulieren te maken en in te sluiten op uw website, moet u dat hier vermelden om het goed te onderscheiden van andere formulieren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Forminator vangt standaard de <strong>IP-adres</strong> voor elke inzending op een formulier. Andere persoonlijke gegevens zoals uw <strong>naam</strong> en <strong>mailadres</strong> kunnen ook worden vastgelegd, afhankelijk van de formuliervelden.

Opmerking: In dit deel moet u vermelden welke persoonsgegevens u hebt verzameld en in welk formulier persoonsgegevens worden vastgelegd om gebruikers relevantere informatie te geven. U moet ook uitleggen waarom deze gegevens nodig zijn. In de toelichting moet de rechtsgrondslag voor het verzamelen en bewaren van de gegevens worden vermeld, of de actieve toestemming die de gebruiker heeft gegeven.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen, leggen wij de <strong>IP-adres</strong> voor spambeveiliging. Wij vangen ook de <strong>mailadres</strong> en kan andere persoonsgegevens in de formuliervelden vastleggen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Forminator bewaart standaard alle ingezonden formulieren <strong>voor altijd</strong>. U kunt deze instelling wijzigen in <strong>Forminator</strong> " <strong>Instellingen</strong> " <strong>Privacy-instellingen</strong>

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen, bewaren wij de gegevens gedurende 30 dagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden gemaakt en wij sturen ze naar onze werknemers of contractanten om de nodige acties uit te voeren op basis van de indiening van het formulier.

Derden

Als uw formulieren gebruik maken van ingebouwde of externe diensten van derden, moet u in dit gedeelte deze derden en hun privacybeleid vermelden.

Forminator Forms kan standaard worden geconfigureerd om verbinding te maken met deze derde partijen:

 • Akismet. Ingeschakeld wanneer u Akismet op uw site hebt geïnstalleerd en geconfigureerd.
 • Google reCAPTCHA. Ingeschakeld wanneer u reCAPTCHA aan uw formulieren hebt toegevoegd.
 • Mailchimp. Ingeschakeld wanneer u Mailchimp activeerde en instelde bij Integrations settings.
 • Zapier. Ingeschakeld wanneer u Zapier activeerde en instelde in de Integrations-instellingen.
 • ActiveCampaign. Ingeschakeld wanneer u ActiveCampaign activeerde en instelde bij Integratie-instellingen.
 • Aweber. Ingeschakeld wanneer u Aweber activeerde en instelde bij Integrations settings.
 • Campagne Monitor. Ingeschakeld wanneer u Campaign Monitor activeerde en instelde in de Integrations-instellingen.
 • Google Drive. Ingeschakeld wanneer u Google Drive activeerde en instelde onder Integratie-instellingen.
 • Trello. Ingeschakeld wanneer je Trello hebt geactiveerd en ingesteld bij Integratie-instellingen.
 • Slack. Ingeschakeld wanneer u Slack activeerde en instelde in de Integrations-instellingen.
Voorgestelde tekst: Wij gebruiken Google reCAPTCHA voor spambeveiliging. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Wij gebruiken Akismet Spam voor bescherming tegen spam. Hun privacy beleid kan hier gevonden worden : https://automattic.com/privacy/. Wij gebruiken Mailchimp om onze abonneelijst te beheren. Hun privacy beleid kan hier gevonden worden : https://mailchimp.com/legal/privacy/. Wij gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacy beleid kan hier gevonden worden : https://zapier.com/privacy/. We gebruiken ActiveCampaign om onze abonnees te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We gebruiken Aweber om onze abonnees te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://www.aweber.com/privacy.htm. We gebruiken Campaign Monitor om onze abonnees te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. Wij gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://slack.com/privacy-policy.  

Forminator Polls

Welke opiniepeilingen verzamelen persoonsgegevens?

Als u Forminator PRO gebruikt om opiniepeilingen te maken en in te sluiten op uw website, moet u dat hier vermelden om het goed te onderscheiden van andere opiniepeilingen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Forminator vangt standaard de <strong>IP-adres</strong> voor elke ingediende Poll.

In dit deel moet u vermelden welke persoonsgegevens u hebt verzameld en welke peilingen beschikbaar zijn. U dient ook uit te leggen waarom deze gegevens nodig zijn. Vermeld de rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens en de actieve toestemming die de gebruiker heeft gegeven.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een opiniepeiling indienen, leggen wij de <strong>IP-adres</strong> voor spambeveiliging en om kiezerbeperkingen in te stellen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Forminator behoudt standaard alle stemmen en zijn <strong>IP-adres</strong> <strong>voor altijd</strong>. U kunt deze instelling wijzigen in <strong>Forminator</strong> " <strong>Instellingen</strong> " <strong>Privacy-instellingen</strong>

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers stemmen op een poll bewaren wij de <strong>IP-adres</strong> gegevens gedurende 30 dagen en anonimiseren ze.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden gemaakt en wij sturen ze door naar onze werknemers of contractanten om op basis van stemmen de nodige acties te ondernemen.

Derden

Indien uw opiniepeilingen gebruik maken van ingebouwde of externe diensten van derden, moet u in deze rubriek deze derden en hun privacybeleid vermelden.

Forminator Polls kan standaard geconfigureerd worden om verbinding te maken met deze derde partijen:

 • Akismet. Ingeschakeld wanneer u Akismet op uw site hebt geïnstalleerd en geconfigureerd.
 • Zapier. Ingeschakeld wanneer u Zapier activeerde en instelde in de Integrations-instellingen.
 • Google Drive. Ingeschakeld wanneer u Google Drive activeerde en instelde onder Integratie-instellingen.
 • Trello. Ingeschakeld wanneer je Trello hebt geactiveerd en ingesteld bij Integratie-instellingen.
 • Slack. Ingeschakeld wanneer u Slack activeerde en instelde in de Integrations-instellingen.
Voorgestelde tekst: Wij gebruiken Akismet Spam voor spambeveiliging. Hun privacybeleid kan hier worden gevonden: https://automattic.com/privacy/. We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacy beleid kan hier gevonden worden : https://zapier.com/privacy/. We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://slack.com/privacy-policy.  

Forminator Quizzen

Welke quizzen verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator PRO gebruikt om quizzen te maken en in te sluiten op je website, dan moet je dat hier vermelden om het goed te onderscheiden van andere quizzen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Forminator vangt standaard <strong>GEEN persoonlijk identificeerbare informatie</strong> voor elke Quiz inzending.

In dit deel moet u vermelden welke persoonsgegevens u hebt verzameld, met inbegrip van welke testen beschikbaar zijn. Je moet ook uitleggen waarom deze gegevens nodig zijn. Vermeld de rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens en de actieve toestemming die de gebruiker heeft gegeven.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een antwoord op een quiz geven, leggen wij het volgende vast <strong>GEEN persoonlijk identificeerbare informatie</strong>.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Forminator bewaart standaard alle antwoorden op quizzen en <strong>voor altijd</strong>. U kunt deze instelling wijzigen in <strong>Forminator</strong> " <strong>Instellingen</strong> " <strong>Gegevens</strong>

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een quiz beantwoorden, bewaren wij de <strong>antwoorden</strong> gegevens voor 30 dagen en verwijder ze dan uit ons systeem.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden gemaakt en wij sturen ze door naar onze werknemers of contractanten om op basis van de antwoorden de nodige acties te ondernemen.

Derden

Als uw quizzen gebruik maken van ingebouwde of externe diensten van derden, dan moet u in dit onderdeel die derden en hun privacybeleid vermelden.

Forminator Quizzes kan standaard geconfigureerd worden om verbinding te maken met deze derde partijen:

 • Zapier. Ingeschakeld wanneer u Zapier activeerde en instelde in de Integrations-instellingen.
 • Google Drive. Ingeschakeld wanneer u Google Drive activeerde en instelde onder Integratie-instellingen.
 • Trello. Ingeschakeld wanneer je Trello hebt geactiveerd en ingesteld bij Integratie-instellingen.
 • Slack. Ingeschakeld wanneer u Slack activeerde en instelde in de Integrations-instellingen.
Voorgestelde tekst: Wij gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid kan hier gevonden worden : https://zapier.com/privacy/. We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid vindt u hier: https://slack.com/privacy-policy.  

Bijenkorf Pro

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer op de website bij te houden. Verzamelde gegevens worden zo verwerkt dat bezoekers niet kunnen worden geïdentificeerd.

Kolibrie

Derden

Hummingbird maakt gebruik van het Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan web log informatie van site bezoekers opslaan, inclusief IP's, UA, referrer, locatie en ISP info van site bezoekers gedurende 7 dagen. Bestanden en afbeeldingen die door het CDN worden geserveerd, kunnen worden opgeslagen en geserveerd vanuit andere landen dan je eigen land. Het privacybeleid van Stackpath is te vinden op hier.

WP Smush

Plugin: Smush

Opmerking: Smush heeft geen interactie met eindgebruikers op uw website. De enige invoermogelijkheid die Smush heeft is een nieuwsbriefabonnement alleen voor site-admins. Als u uw gebruikers hiervan op de hoogte wilt stellen in uw privacybeleid, kunt u de onderstaande informatie gebruiken. Smush stuurt afbeeldingen naar de servers van WPMU DEV om ze te optimaliseren voor webgebruik. Dit omvat de overdracht van EXIF-gegevens. De EXIF-gegevens worden ofwel gestript of geretourneerd zoals ze zijn. Ze worden niet opgeslagen op de WPMU DEV-servers. Smush maakt gebruik van het Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan webloggegevens van sitebezoekers opslaan, waaronder IP's, UA, referrer, locatie en ISP-info van sitebezoekers gedurende 7 dagen. Bestanden en afbeeldingen die door het CDN worden geserveerd, kunnen worden opgeslagen en geserveerd vanuit andere landen dan je eigen land. Het privacybeleid van Stackpath is te vinden op hier.

nl_NLNederlands