Den enklaste formeln för att bli rik | Spara och investera | Rikedom Entreprenörskap Inspirationssamtal

Ägna din familj
Ägna din familj
Den enklaste formeln för att bli rik | Spara och investera | Rikedom Entreprenörskap Inspirationssamtal
/

What is the most simple formula that anyone can follow to become wealthy?

Most millionaires followed the same formula to become wealthy. They lived below their means, saved consistently, invested those savings, and gave them time to grow. Saving is a powerful tool to become wealthy because by putting money away each month, you ensure that you’ve got cash on hand to invest in opportunities when they arise.

Watch the full episode of The Most Simple Formula To Become Wealthy!

Den enklaste formeln för att bli rik | Spara och investera | Rikedom Entreprenörskap Inspirationssamtal

Why is saving and investing guarantee wealth in the long term?

Saving is investing, and investing is earning a return on your money. It’s sensible to invest money to earn a return on your money. This is another way of saying that money saved and invested will grow faster than money spent. Say you can put your money in an investment that will earn 8% interest or more. Spending your money on things like cars, vacations, houses, clothing, etc, will not generate returns and appreciate in value unless you bought them under your company business. The difference in these two returns is called the “real” rate of return, and if you consistently earn a better real rate of return than the cost of living, you should become wealthier as time goes on.

Ansvarsfriskrivning: Vi är inte finansiella rådgivare. Innehållet på den här webbplatsen och våra YouTube-videor är endast i utbildningssyfte och citerar endast våra egna personliga åsikter. För att fatta det bästa finansiella beslutet som passar dina egna behov måste du göra din egen forskning och vid behov söka råd hos en licensierad finansiell rådgivare. Var medveten om att alla investeringar innebär någon form av risk och att det inte finns någon garanti för att du kommer att lyckas med att tjäna, spara eller investera pengar; det finns inte heller någon garanti för att du inte kommer att uppleva någon förlust när du investerar. Kom alltid ihåg att fatta smarta beslut och gör din egen forskning!

Webbplatsen har åter kopplats till %s.