Integritetspolicy (EU)

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den mars 12, 2022 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://ownyourfamily.com/sv/. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Delning med andra parter

Vi delar eller avslöjar endast dessa uppgifter till bearbetningsföretag i följande syften:

3. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

4. Disclosure practices

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den utsträckning som tillåts enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

5. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

6. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

8. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

9. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

10. Kontaktuppgifter

Django NGO
Hundelgemsesteenweg 162
9050 Gent
Belgien
Webbplats: https://ownyourfamily.com/sv/
E-post: ycnega.ognajd@ofni
Telefonnummer: +32 484 412 312

Bilaga

Beaver Builder

När det gäller GDPR samlar Beaver Builder-produkterna inte in någon personlig information från dina användare. Vissa moduler som videor och kartor kan dock kräva att du uppdaterar din integritetspolicy i enlighet med detta.

LearnDash LMS

Det här språket innehåller grunderna för vilka personuppgifter som ditt LMS kan samla in, lagra och dela med sig av, samt vem som kan ha tillgång till dessa uppgifter. Beroende på vilka inställningar som är aktiverade och vilka ytterligare plugins som används kommer den specifika information som delas av din webbplats att variera. Vi rekommenderar att du rådgör med en jurist när du bestämmer vilken information du ska lämna ut i din integritetspolicy. Vi samlar in information om dig under kursköpsprocessen (PayPal, Stripe och/eller 2Checkout) samt information om din kursutveckling och dina prestationer i frågesport.

Vad vi samlar in och lagrar

När du köper från oss ber vi dig ange din e-postadress. Vi kommer att använda denna information för att t.ex: -Skicka dig information om ditt konto och din beställning. -Skapa ditt konto för vårt LMS Om du registrerar ett gratis konto kommer vi att lagra din e-postadress. Vi lagrar information om dig så länge ditt konto finns. Vi lagrar kursens framsteg, inklusive status för slutförandet, resultat på frågesporter, inlämningsuppgifter och/eller uppsatser (om tillämpligt). Vi lagrar också kommentarer om kurser, lektioner, ämnen, uppgifter och uppsatser om du väljer att lämna dem.

Vem i vårt team har tillgång till

Medlemmar i vårt team har tillgång till den information som du ger oss. Till exempel kan både administratörer och gruppledare få åtkomst: -Ordningsinformation, t.ex. om dina registrerade kurser, kursförlopp och användarnamn/e-postadress. All ytterligare information som läggs till i din WordPress-användarprofil kan också vara synlig för administratören/administratörerna.

Vad vi delar med andra

I det här avsnittet ska du ange vem du delar uppgifter med och i vilket syfte. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, analys- och rapporteringsverktyg, marknadsföringstjänster (t.ex. e-posttjänster som MailChimp), betalningstjänster, spelprogram och tredje parts inbäddningar. Vi delar information med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra beställningar och butikstjänster till dig; till exempel - [ange tredjepartsplattformar och en kort beskrivning av deras syfte].

Betalningar

I det här avsnittet bör du ange vilka tredjepartsbetalningsprocessorer du använder för att ta emot betalningar i din butik, eftersom dessa kan hantera kunduppgifter. Vi har tagit med PayPal nedan som ett exempel, men du bör ta bort alla dessa om de inte används på din webbplats. Vi accepterar betalningar via PayPal. När vi behandlar betalningar kommer vissa av dina uppgifter att skickas till PayPal, inklusive information som krävs för att behandla eller stödja betalningen, till exempel inköpssumman och faktureringsinformation. Se den PayPals sekretesspolicy för mer information.

Complianz | Privacy Suite för WordPress

Den här webbplatsen använder Privacy Suite for WordPress från Complianz för att samla in uppgifter om samtycke. För denna funktionalitet anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. För mer information, se Complianz Integritetspolicy.

Forminator-formulär

Vilka formulär samlar in personuppgifter?

Om du använder Forminator PRO för att skapa och bädda in formulär på din webbplats kan du behöva nämna det här för att skilja det från andra formulär.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Som standard fångar Forminator den <strong>IP-adress</strong> för varje inlämning till ett formulär. Andra personuppgifter, t.ex. <strong>namn</strong> och <strong>E-postadress</strong> kan också samlas in, beroende på formulärfälten.

Obs: I det här avsnittet bör du inkludera alla personuppgifter som du samlat in och vilket formulär som samlar in personuppgifter för att ge användarna mer relevant information. Du bör också förklara varför dessa uppgifter behövs. I förklaringen måste du antingen ange den rättsliga grunden för din datainsamling och lagring av uppgifter eller det aktiva samtycke som användaren har gett.

Föreslagen text: När besökare eller användare skickar in ett formulär samlar vi in följande uppgifter <strong>IP-adress</strong> för att skydda mot skräppost. Vi fångar också upp <strong>E-postadress</strong> och kan samla in andra personuppgifter som ingår i formulärfälten.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som standard behåller Forminator alla formulärsändningar. <strong>för alltid</strong>. Du kan ändra den här inställningen i <strong>Forminator</strong> " <strong>Inställningar</strong> " <strong>Inställningar för sekretess</strong>

Föreslagen text: När besökare eller användare skickar in ett formulär sparar vi uppgifterna i 30 dagar.

Vart vi skickar dina uppgifter

Föreslagen text: Alla insamlade uppgifter kan visas offentligt och vi skickar dem till våra anställda eller entreprenörer för att de ska kunna utföra nödvändiga åtgärder på grundval av formuläret.

Tredje part

Om dina formulär använder antingen inbyggda eller externa tjänster från tredje part bör du i detta avsnitt nämna alla tredje parter och deras sekretesspolicy.

Som standard kan Forminator Forms konfigureras för att ansluta till dessa tredje parter:

 • Akismet. Aktiverad när du installerade och konfigurerade Akismet på din webbplats.
 • Google reCAPTCHA. Aktiverad när du har lagt till reCAPTCHA i dina formulär.
 • Mailchimp. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Mailchimp i inställningarna för integrationer.
 • Zapier. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Zapier i inställningarna för integrationer.
 • ActiveCampaign. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade ActiveCampaign i inställningarna för integrationer.
 • Aweber. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Aweber i inställningarna för integrationer.
 • Kampanjövervakaren. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Campaign Monitor i inställningarna för integrationer.
 • Google Drive. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Google Drive i inställningarna för integrationer.
 • Trello. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Trello i inställningarna för integrationer.
 • Slack. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Slack i inställningarna för integrationer.
Föreslagen text: Vi använder Google reCAPTCHA för att skydda mot skräppost. Deras sekretesspolicy finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Vi använder Akismet Spam för skydd mot skräppost. Deras sekretesspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. Vi använder Mailchimp för att hantera vår prenumerantlista. Deras sekretesspolicy finns här: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Vi använder Zapier för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://zapier.com/privacy/. Vi använder ActiveCampaign för att hantera våra prenumeranter. Deras sekretesspolicy finns här: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. Vi använder Aweber för att hantera våra prenumeranter. Deras sekretesspolicy finns här: https://www.aweber.com/privacy.htm. Vi använder Campaign Monitor för att hantera våra prenumeranter. Deras sekretesspolicy finns här: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. Vi använder Google Drive och Google Sheets för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Vi använder Trello för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://trello.com/privacy. Vi använder Slack för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://slack.com/privacy-policy.  

Forminator omröstningar

Vilka undersökningar samlar in personuppgifter?

Om du använder Forminator PRO för att skapa och bädda in omröstningar på din webbplats kan du behöva nämna det här för att skilja det från andra omröstningar.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Som standard fångar Forminator den <strong>IP-adress</strong> för varje inlämning av en omröstning.

I det här avsnittet bör du notera vilka personuppgifter du samlat in, inklusive vilka omröstningar som är tillgängliga. Du bör också förklara varför dessa uppgifter behövs. Ange den rättsliga grunden för din datainsamling och notera det aktiva samtycke som användaren har gett.

Föreslagen text: När besökare eller användare skickar in en omröstning samlar vi in följande uppgifter <strong>IP-adress</strong> för skydd mot skräppost och för att fastställa begränsningar för väljare.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som standard behåller Forminator alla röster och dess <strong>IP-adress</strong> <strong>för alltid</strong>. Du kan ändra den här inställningen i <strong>Forminator</strong> " <strong>Inställningar</strong> " <strong>Inställningar för sekretess</strong>

Föreslagen text: När besökare eller användare röstar på en omröstning behåller vi följande uppgifter <strong>IP-adress</strong> uppgifter i 30 dagar och anonymiserar dem.

Vart vi skickar dina uppgifter

Föreslagen text: Alla insamlade uppgifter kan visas offentligt och vi skickar dem till våra anställda eller entreprenörer för att de ska kunna utföra nödvändiga åtgärder på grundval av rösterna.

Tredje part

Om dina omröstningar använder sig av antingen inbyggda eller externa tjänster från tredje part bör du i detta avsnitt nämna alla tredje parter och deras sekretesspolicy.

Som standard kan Forminator Polls konfigureras för att ansluta till dessa tredje parter:

 • Akismet. Aktiverad när du installerade och konfigurerade Akismet på din webbplats.
 • Zapier. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Zapier i inställningarna för integrationer.
 • Google Drive. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Google Drive i inställningarna för integrationer.
 • Trello. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Trello i inställningarna för integrationer.
 • Slack. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Slack i inställningarna för integrationer.
Föreslagen text: Vi använder Akismet Spam för skydd mot skräppost. Deras sekretesspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. Vi använder Zapier för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://zapier.com/privacy/. Vi använder Google Drive och Google Sheets för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Vi använder Trello för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://trello.com/privacy. Vi använder Slack för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://slack.com/privacy-policy.  

Forminator-testfrågor

Vilka frågesporter samlar in personuppgifter?

Om du använder Forminator PRO för att skapa och bädda in frågesporter på din webbplats kan du behöva nämna det här för att skilja det från andra frågesporter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Som standard samlar Forminator in <strong>INGEN personligt identifierbar information</strong> för varje inlämnad frågesport.

I det här avsnittet bör du notera vilka personuppgifter du samlat in, inklusive vilka frågesporter som finns tillgängliga. Du bör också förklara varför dessa uppgifter behövs. Ange den rättsliga grunden för din datainsamling och notera det aktiva samtycke som användaren har gett.

Föreslagen text: När besökare eller användare skickar in ett svar på en frågesport samlar vi in följande uppgifter <strong>INGEN personligt identifierbar information</strong>.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som standard behåller Forminator alla frågesportssvar och <strong>för alltid</strong>. Du kan ändra den här inställningen i <strong>Forminator</strong> " <strong>Inställningar</strong> " <strong>Uppgifter</strong>

Föreslagen text: När besökare eller användare svarar på en frågesport behåller vi följande uppgifter <strong>svar</strong> uppgifter i 30 dagar och tar sedan bort dem från vårt system.

Vart vi skickar dina uppgifter

Föreslagen text: Alla insamlade uppgifter kan visas offentligt och vi skickar dem till våra anställda eller entreprenörer för att de ska kunna utföra nödvändiga åtgärder utifrån svaren.

Tredje part

Om dina frågesporter använder antingen inbyggda eller externa tjänster från tredje part bör du i detta avsnitt nämna alla tredje parter och deras sekretesspolicy.

Som standard kan Forminator Quizzes konfigureras för att ansluta till dessa tredje parter:

 • Zapier. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Zapier i inställningarna för integrationer.
 • Google Drive. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Google Drive i inställningarna för integrationer.
 • Trello. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Trello i inställningarna för integrationer.
 • Slack. Aktiverad när du aktiverade och konfigurerade Slack i inställningarna för integrationer.
Föreslagen text: Vi använder Zapier för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://zapier.com/privacy/. Vi använder Google Drive och Google Sheets för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Vi använder Trello för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://trello.com/privacy. Vi använder Slack för att hantera våra integrationsdata. Deras sekretesspolicy finns här: https://slack.com/privacy-policy.  

Beehive Pro

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att spåra trafiken på webbplatsen. Insamlade uppgifter behandlas på ett sådant sätt att besökarna inte kan identifieras.

Kolibri

Tredje part

Hummingbird använder Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan lagra information om webbplatsbesökare i webbloggar, inklusive IP-adresser, UA, referenser, plats och information om webbplatsbesökare i sju dagar. Filer och bilder som serveras av CDN kan lagras och serveras från andra länder än ditt eget. Stackpaths sekretesspolicy finns på följande adress här.

WP Smush

Plugin: Smush

Notera: Smush interagerar inte med slutanvändare på din webbplats. Det enda alternativ som Smush har är en prenumeration på ett nyhetsbrev för endast administratörer på webbplatsen. Om du vill informera dina användare om detta i din integritetspolicy kan du använda informationen nedan. Smush skickar bilder till WPMU DEV:s servrar för att optimera dem för användning på webben. Detta inbegriper överföring av EXIF-data. EXIF-data kommer antingen att tas bort eller returneras som de är. De lagras inte på WPMU DEV:s servrar. Smush använder Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan komma att lagra information om webbplatsbesökare i webbloggar, inklusive IP-adresser, UA, referrer, plats och ISP-information för webbplatsbesökare i sju dagar. Filer och bilder som serveras av CDN kan lagras och serveras från andra länder än ditt eget. Stackpaths sekretesspolicy finns på följande adress här.

sv_SESvenska