Tryck

Det här avtrycket uppdaterades senast den mars 19, 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Django NGO NGO
Hundelgemsesteenweg 162
9050 Gent
Belgien
E-post: ytic.ognajd@taaner
Telefonnummer: +32 484 412 312
MOMS-ID: BE0699.516.488

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Django NGO NGO:

Renaat Sioncke

1. Allmänst

1.1 I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande webbadress: ec.europa.eu/odr

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.